ADSL

By | September 8, 2020

ADSL står för Asymmetrisk Digital Subscriber Line. ADSL-anslutningar har olika hastigheter för utgående och inkommande data. Generellt innebär detta snabbare nedladdningshastigheter och långsammare uppladdningshastigheter. Hemanvändare behöver sällan ladda upp så mycket data som de laddar ner eftersom hemanvändare oftast bara är klienter.

När du till exempel öppnar en webbsida i en webbläsare är uppladdningen eller utgående data ganska liten. Du ber bara om en viss webbsida från webbservern. Nedladdningen eller inkommande data tenderar att vara mycket större eftersom det kommer att innehålla hela webbsidan inklusive alla bilder och andra medier. Av denna anledning ger asymmetriska linjer ofta en liknande användarupplevelse för en typisk hemanvändare, men till en lägre kostnad.